CZ EN DE
  1. Funkcionalismus
  2. Designéři
  3. Jaroslav Anýž (1902 - 1985)

Jaroslav Anýž (1902 - 1985)

Narodil se 5. října 1902 jako prvorozený syn do rodiny známého podnikatele v oboru výroby kovových uměleckých předmětů a svítidel Franty Anýže a jeho ženy Pavlíny. V roce 1930 Jaroslav Anýž nastoupil do otcova závodu jako technický úředník a věnoval se návrhům a konstrukci svítidel. Ve spolupráci s Miroslavem Prokopem založil výrobu jednoduchých praktických svítidel, která vyhovovala vkusu této doby. V této době vznikl otočný kloub pro stolní svítidla, na nějž byl roku 1934 udělen patent č. 47046. Jeho technicky nejvýznamnějším projektem  je konstrukce bezestinného operačního svítidla pro nemocnice. Umožňovalo lékařům naklánět se nad operační pole, aniž by si je zastínili. 

 

Produkty